जगावेगळा देश उत्तर कोरिया च्या जगावेगळ्या गोष्टी…

आज आपण अश्या देशाविषयी जाणून घेणार आहोत जिथे केस कापण्यासाठी देखील सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. ह्या देशामध्ये नक्की काय चाललंय ह्याची इथले सरकार कुणाला थांगपत्ता …

Read More